Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési alapelvek

A Körúti Orvosi Centrum adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

Adatkezelési szabályzat

A személyes adatok kezelését a Körúti Orvosi Centrum (továbbiakban KOC) végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.
Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a KOC köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni.

A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket a KOC korlátlan ideig megőrzi.

A www.korutiorvosicentrum.hu oldal látogatói tudomásul veszik, hogy bejelentkezési igényük elküldésével adataikat a KOC felhasználja tájékoztató jellegű elektronikus levelek küldésére, valamint telefonszámukat értesítő sms-ek küldésére.

A KOC az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.

Az érintett adatok köre

Honlap látogatók és hírlevél olvasók technikai jellegű adatainak rögzítése: A honlap látogatása és a hírlevelek megnyitása során a KOC rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.
A bejelentkezés során a felhasználó elfogadja, hogy egyben a hírlevélre is feliratkozik, az adatszolgáltatás azonban bármikor visszavonható.
A bejelentkező telefonszáma megadásával elfogadja, hogy ügyfélszolgálatunk a megadott telefonszámon fogja keresni emlékeztető küldés, adategyeztetés, értesítés vagy egyéb a KOC működésével kapcsolatos okokból.

Körúti Orvosi Centrum

Ha megadja tartózkodási helyét, megmutatjuk, hogyan juthat el hozzánk.


Innen: 


Ide: 1137 Szent István körút 24.